Persondatapolitik & Cookies

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Memory Tours og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Internettets hurtige udvilkling betyder, at ændringer i vores håndtering af persondataoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang

Direktør og Daglig leder for Memory Tours har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for domænerne memorytours.dk, cyclingdenmark.dk, cyclingcopenhagen.com og evt. andre hjemmesider tilhørende Memory Tours er Per Tvede Hansen.

Oplysninger afgivet til ovennævnte hjemmesider videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondata-lovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos Memory Tours har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Memory Tours via e-mail til adressen:  info@memorytours.dk.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Memory Tours jf. den til enhver tid gældende procedure som angivet i rejsebureauets standard handelsbetingelser. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til Rejsegarantifonden, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR

Pr. 15. februar 2016 fik europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform: ODR, der skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere. ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning). For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution: Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning. I henhold til loven skal vi henvise til flg. link, hvis ikke du ønsker at tale med os først; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer. Læs evt. mere om cookies på www.cookiecentral.com.

 

På alle hjemmesider, der tilhører Memory Tours og/eller Memory Tours’ ejerkreds som f.eks. www.memorytours.dk, www.radreisen.dk, www.cyclingcopenhagen.dk og www.cyclingcopenhagen.com m.fl. anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten af websitet, således at din oplevelse som kunde bliver forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger. Cookies kan slettes og/eller blokeres, og du kan læse mere om cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Sidst opdateret 6. februar 2017

 

Download PDF-dokument