Rejsebetingelser og generelle vilkår

Pr. 1. juni 2017

 

Bestilling af rejser

Alle vore rejser bestilles ved at bestille rejsen online via vores hjemmeside eller ved at kontakte os via e-mail, brev, pr. telefon eller personligt med oplysning om navn og kontaktinformation på de rejsende, rejsetidspunkt og destination m.m. Fra den rejsendes side er bestillingen bindende ved ordreafgivelse uanset, om det sker skriftligt eller mundtligt.

For Memory Tours Group Aps, herefter kaldet Memory Tours, er bestillingen bindende ved bekræftelse af ordren. Memory Tours fremsender ordrebekræftelse/faktura med angivelse af rejsemål, rejsetidspunkt, rejsedeltagere, pris og betalingstidspunkt.

 

Betaling og depositum

Ved ordrebekræftelse af rejsen betales et depositum på minimum 15% og maksimalt 40% af rejsens pris, dog mindst 1.500,- kr. pr. rejsende for hotelbaserede rejser.

For cykelkrydstogter betales et depositum på minimum 35% og maksimalt 60% af rejsens pris, dog mindst 3.000,- kr. pr. rejsende.

For specialarrangementer kan gælde særlige regler ifølge nærmere aftale.

Depositum forfalder til betaling 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse/faktura. Indbetaling af depositum betragtes som den rejsendes bekræftelse af bindende tilmelding og accept af generelle vilkår og betingelser for rejser leveret af Memory Tours.

Rejsens restbeløb forfalder uopfordret til betaling 50 dage før afrejse. Er der mindre end 50 dage til rejsens startdato, forfalder hele rejsens pris til betaling senest 5 dage efter modtagelse af faktura.

Betaling af rejsen kan ske med kreditkort via vores hjemmeside eller ved indbetaling til vor bankkonto. Nærmere detaljer fremgår af din ordrebekræftelse/ faktura.

Ved bestilling via hjemmesiden vil du blive bedt om at oplyse kreditkortinformation. Til orientering gør vi opmærksom på, at der ikke bliver trukket noget beløb på kortet, før du har modtaget vores endelige bekræftelse af din rejse.

 

Rejsens pris

Rejsens pris er inklusiv alle i vort i program eller jf. selvstændige aftaler nævnte ydelser og alle såvel danske som lokale obligatoriske skatter, moms og afgifter m.v. samt bidrag til Rejsegarantifonden.

Vort koncept inkluderer overnatninger på hoteller og i skibskahytter, og her vil rejsens pris altid være baseret på indkvartering i dobbeltværelse eller kahyt til 2 personer.

Den gældende pris for din rejse, er den pris, som var aktuel på den dag, hvor din bestilling blev foretaget. Prisoplysninger på hjemmesiderne www.memorytours.dk, www.cyclingcopenhagen.com og www.cyclingdenmark.dk er bindende for Memory Tours, medmindre evt. ændringer er meddelt kunden ved bestilling af rejsen og skriftligt bekræftet over for denne.

 

Kunders særlige ønsker

Memory Tours ønsker at levere rejseoplevelser, som giver Jer skønne ferieminder. Vi ønsker at gøre det på en fair måde og vil gå langt for at opfylde jeres ønsker, også de specielle. Vi gør imidlertid opmærksom på, at evt. særlige ønsker skal fremgå klart af din ordrebekræftelse for at have gyldighed.

Hvis du mener, at vi har aftalt noget, som du ikke kan se af ordrebekræftelsen, så kontakt os venligst omgående, da vi ellers ikke vil have mulighed for ændre arrangementet, og derfor heller ikke senere vil kunne betragte manglende opfyldelse som reklamationsgrund.

 

Rejsedokumenter

Afrejseinformation, billetter, vouchers og andre rejsedokumenter fremsendes omkring 3 uger før afrejse, dog først efter modtagelse af den samlede betaling for rejsen.

 

Afbestilling /Ændring af rejsen fra den rejsendes side

Vi skelner mellem mindre ændringer i udformning af rejsen og egentlig afbestilling af rejsen.

Mindre ændringer som f.eks. annullering og/eller ændring af ekstra overnatninger, halvpension, cykelleje, transfers og lign. foretages mod gebyr på kr. 250,- pr. booking for ændringer i eksisterende bestilling, og under forudsætning af ledig kapacitet.

Ændringer af rejsemål og dato for ud- eller hjemrejse betragtes som afbestilling og en ny bestilling, hvor de almindelige regler for afbestilling er gældende.

Afbestillingsfrister og – gebyrer for annullering af hotelbaserede rejser:

 • Ved afbestilling tidligere end 50 dage før afrejse fortabes det indbetalte depositum.
 • Afbestilles rejsen 50-35 dage før afrejsen, er 40% af rejsens pris tabt.
 • Ved afbestilling 35-20 dage før afrejse udgør afbestillingsgebyret 50% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling mellem 20-7 dage før afrejsen udgør afbestillingsgebyret 85% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling 7 dage eller mindre før afrejse fortabes den samlede pris for rejsen.

Afbestillingsfrister og – gebyrer for annullering af cykelkrydstogter:

 • Ved afbestilling fra bestillingstidspunkt og indtil 95 dage før afrejse fortabes det indbetalte depositum.
 • Afbestilles rejsen 94-50 dage før afrejse, er 40% af rejsens samlede pris tabt.
 • Ved afbestilling 40-30 dage før afrejse udgør afbestillingsgebyret 65% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling mellem 29-7 dage før afrejsen udgør afbestillingsgebyret 85% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling 7 dage eller mindre før afrejse fortabes den samlede pris for rejsen.

Afbestillingsgebyr vil altid min. svare til depositum.

Alle afbestillinger skal foreligge skriftligt til os for at være gyldige.

Afbestillingsregler er gældende for samtlige rejsedeltagere, der er opført på ordrebekræftelsen.

 

Rejseforsikring

Memory Tours sælger ikke rejseforsikringer på nuværende tidspunkt. Vi forventer, at vore kunder sikkert allerede har f.eks. en årsrejseforsikring eller anden rejseforsikring, hvis man ønsker dækning ud over det gule eller blå sygesikringskort.

I Europa er danske statsborgere til dels dækket af det offentliges gule eller blå sygesikringskort. Du bør dog være opmærksom på at disse sygesikringskort bl.a. ikke dækker hjemtransport, tilkaldelse hjemmefra, sygeledsagelse, mistet bagage, kompensation for tabt feriemulighed og afbestillingsforsikring på grund af sygdom, og at det derfor oftest vil være en fordel at have en supplerende rejseforsikring.

 

Den rejsendes ansvar/pligt

Som rejsekunde er du forpligtet til:

 • at sørge for personlige rejseforanstaltninger som f.eks. gyldigt pas og evt. visum
 • at møde rettidigt ved ankomst og afrejse og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, etc.
 • at kontrollere, at de modtagne rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og straks informere os, hvis du mener, der er sket fejl.

 

Udeblivelse, afbrydelse af rejsen, uudnyttelse ydelser

Hvis den rejsende af en eller anden grund ikke påbegynder en rejseydelse, uden at have meddelt afbestilling af rejsen skriftligt til os, eller afbryder en påbegyndt rejse fortabes retten til evt. delvis refusion, og der vil ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser som f.eks. hotelovernatninger, bagagetransport, cykelleje, transfers eller andre ydelser, forudsat at udeblivelsen ikke skyldes manglende information fra Memory Tours.

Eventuelle omkostninger til transport, hotel eller andet i forbindelse med en afbrydelse bæres af den rejsende selv. Tilsvarende gælder, hvis en rejsendes adfærd medfører bortvisning på grund af gentagne grove tilsidesættelser af hotellers, transportørers, udlejers m.v. (ordens)regler.

 

Rejsegarantifonden

Memory Tours er optaget i Rejsegarantifonden og registreret som medlem nr. 2816 på basis af, at vi bl.a. arrangerer og sælger pakkerejser, som er dækket af Rejsegarantifondens generelle dækningsomfang. Vi skal dog gøre opmærksom på, at Rejsegarantifondens dækning kun omfatter pakkerejser.

 

Er din bestilling en pakkerejse?

Memory Tours arrangerer og sælger forskellige typer af rejser, hvoraf de fleste kan karakteriseres som pakkerejser.

En pakkerejse er defineret ved at være en rejseydelse, som har en varighed på mere end 24 timer og består af en kombination af mindst 2 rejseelementer, som indgår i en samlet ydelse. Kombinationen af rejseelementer kan være:

 • Overnatning
 • Transport
 • Andre rejse- eller turistmæssige ydelser som ikke er direkte knyttet til transport

eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

De såkaldte ’Andre rejse- eller turistmæssige ydelser’ kan f.eks. være cykelleje, detaljerede rutebeskrivelser, entrébilletter til attraktioner og seværdigheder, halvpension og lignende.

Hvis en rejse ikke er sammensat af mindst to rejseydelser er det således ikke en pakkerejse.

 

Reklamation

Vi ønsker at levere rejseoplevelser af meget høj kvalitet og samarbejder udelukkende med operatører, som deler dette ønske og som har stor erfaring med at arrangere det komplekse puslespil, som en cykelferie er, når alt går op i en højere enhed. Og vi bestræber os på altid som minimum at levere den ydelse, som vi har lovet Jer.

De fleste problemer/fejl løses bedst for alle parter på stedet. I hele jeres opholds varighed vil I have adgang til en service-hotline, som bør være første reklamationssted. Kontakt vor lokale samarbejdspartner, således at problemet kan løses straks med færrest muligt ulemper for Jer.

Hvis der herefter stadig er en situation, som I ønsker at reklamere over, så send os skriftlig reklamation hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage.

Hvis I ikke har reklameret på stedet, og evt. har bevis herfor, er det normalt ensbetydende med fortabelse af ret til erstatning på et senere tidspunkt.

 

Ankenævn

Skulle der opstå en situation, hvor du ikke kan nå til enighed med Memory Tours og/eller en evt. lokal arrangør, som Memory Tours har formidlet rejsen for, om et erstatningskrav, kan du som kunde indbringe klagen for rejsebranchens ankenævn:

Ankenævnet for pakkerejser
c/o Rejsegarantifonden
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte

Tlf.: 45 46 11 00

 

Forbehold

Memory Tours’ hjemmeside er en del af aftalegrundlaget mellem køber og sælger.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og udeladelser i trykt og/eller elektronisk materiale som f.eks. men ikke begrænset til brochurer, løsblade, internet-sider og lign.

 

Download rejsebetingelser som PDF-dokument